Τα κεντρικά γραφεία στην Ελλάδα βρίσκονται στην Αθήνα, στην περιοχή του Ελληνικού. 

 

 

Τα κεντρικά γραφεία στην Ελλάδα βρίσκονται στην Αθήνα, στην περιοχή του Ελληνικού. 

 

Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα, στην περιοχή του Ελληνικού. Οι εργαζόμενοι των κεντρικών γραφείων έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της JYSK στην Ελλάδα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που ασχολούνται με το service center, το marketing, το δίκτυο καταστημάτων, το ανθρώπινο δυναμικό και την εξυπηρέτηση πελατών και απασχολούνται στα αντίστοιχα τμήματα – όλοι εργάζονται για έναν κοινό σκοπό: να δημιουργήσουν τα καλύτερα καταστήματα στη χώρα. 

Εργασία στα κεντρικά μας γραφεία

Η κουλτούρα μας χαρακτηρίζεται από τις σκανδιναβικές μας ρίζες με κύριες αξίες την υπευθυνότητα, τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη. Στα κεντρικά μας γραφεία θα βιώσετε πώς είναι πραγματικά να εργάζεστε σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με πολλούς συναδέλφους από διαφορετικές χώρες.