Τα κεντρικά γραφεία στην Ελλάδα βρίσκονται στην Αθήνα, στην περιοχή του Ελληνικού. 

 

Κεντρικά Γραφεία

 

Τα κεντρικά γραφεία στην Ελλάδα βρίσκονται στην Αθήνα, στην περιοχή του Ελληνικού. 

 

Κεντρικά Γραφεία

Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται στην Αθήνα, στην περιοχή του Ελληνικού. Οι εργαζόμενοι των κεντρικών γραφείων έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της JYSK στην Ελλάδα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που ασχολούνται με το service center, το marketing, το δίκτυο καταστημάτων, το ανθρώπινο δυναμικό και την εξυπηρέτηση πελατών και απασχολούνται στα αντίστοιχα τμήματα – όλοι εργάζονται για έναν κοινό σκοπό: να δημιουργήσουν τα καλύτερα καταστήματα στη χώρα. 

Κεντρικά γραφεία