Η JYSK έχει κέντρα διανομής σε Πολωνία, Σουηδία και Δανία.

 

Κέντρα Διανομής

Η JYSK έχει κέντρα διανομής σε Πολωνία, Σουηδία και Δανία.

 

Κέντρα Διανομής

Κέντρα διανομής

Η JYSK έχει κέντρα διανομής σε Πολωνία, Σουηδία και Δανία.

Τα κέντρα διανομής μας εξυπηρετούν τα καταστήματά μας 24 ώρες το 24ωρο, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Συνολικά κάποιες εκατοντάδες ανθρώπων δουλεύουν σε βάρδιες - την ημέρα, το απόγευμα και το βράδυ. Διαχειριζόμαστε τα προϊόντα που φτάνουν στα κέντρα διανομής με τέτοιο τρόπο, ώστε οι διανομές μας σε ποσοστό 99.9 % να είναι σωστές. Χιλιάδες και χιλιάδες παλέτες φεύγουν από τα κέντρα διανομής κάθε μέρα. 

Κέντρα Διανομής